Høringssvar / debatindlæg

Her kan du læse de høringssvar som Ældrerådet har givet på sager i Ældreudvalget (ÆU), Social- og Sundhedsudvalget (SSU), Miljø- og Byudvalget (MBU, m.fl. og læse debatindlæg til f.eks. Albertslundposten

Juni 2024

Høringsvar til Milø- og Byudvalget MBU juni 2024

Maj 2024

Høringssvar til Ældreudvalget Ældreudvalg maj 2024

April 2024

Høringssvar til tryghedspolitik høringssvar til tryghedspolitik

ÆU – Kvalitetsstandard for genoptræning og træning ÆU april 2024

SSU/ØU/KB – Kvalitetsstandard for forebyggende indsatser og bostøtte SSU april 2024

Februar 2024

SSU – Handicappolitik 2023 – 2026 handicappolitik

Januar 2024

Ældreudvalget januar 2024

Ældrerådets høringssvar til Fællesskabspolitik

November 2023

ÆU høringsvar tilsyn, fællesskabspolitik ÆU nov. 2023

Oktober 2023

Høringssvar Nyt RingNet Høringssvar _Nyt RingNet

ÆU høringssvar tilsyn Ældreudvalget oktober 2023

September 2023

ÆU høringsvar budget 2024 Budget 2024

Juni 2023

Debatindlæg i Albertslundposten læs her (pdf)

Februar 2023

ÆU Læs her (word) Plejeboligprognose for Albertslund Kommune og Magtanvendelse på ældreområdet 2022

MB Læs her (word)Henvendelse fra Hanne Fleinert, Handicaprådet om

adgangsforhold/manglende tilgængelighed ved busstoppesteder i Galgebakken.

SSU Læs her (word)Procesplan for udarbejdelse af ny handicappolitik.

Januar 2023

ÆU Læs her (word)Forslag til ny model for kvalitetsstandarder på Ældre, Sundheds og Socialområdet. Justering af rengøringsindsatser. Kvalitetssikring af tid i besøgspakker.

November 2022

ÆU Læs her (word) Proces for indflytning af borgere i de 36 nye plejeboliger i Albertshøj

Oktober 2022

ÆU Læs her (word) Plan for redigering af politikker

September 2022

KB Læs her (word) Budget 2023

KB Læs her (word) Masterplan for Albertslund Centrum

ÆU Læs her (word) Forsøg med selvvisitation i hjemmeplejen, venteliste til plejebolig og endeligt udbudsmateriale til genudbud af lovpligtige hjemmeplejeydelser

MB Læs her (word) Trafikbestilling 2023

August 2022

ÆU Læs her (word) Undersøgelse om brugen af antipsykotisk medicin til mennesker med demens, prognose for lægekapacitet i Albertslund kommune og årligt uanmeldt tilsyn i hjemme- og sygeplejen

MB Læs her (word) Orientering om flextur

Maj 2022

ÆU Læs her (word) Undersøgelse om de ældres behov og oplevelser, Analyse af vagtplanlægning i hjemme- og sygepleje, genudbud af lovpligtige hjemmeplejeydelser, tilsyn på rehabiliteringen og godkendelse af kvalitetsstandard for visitation af ældre- og plejebolig.

KFU Læs her (word) Den fremtidige drift af Musikteatrets foyer.

Januar 2022
ÆU
Tilsyn på Rehabiliteringen
Læs mere her (Word doc)

Februar 2022
ÆU
Afholdelse af Ældrekonference
Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efte Sundhedloven udenfor det trekommunale samarbejde
Orientering fra Børn/Sundhed og Velfærd
Læs mere her (Word doc)