Billeder fra Albertslund

Lokalhistorisk Samling Albertslund har fundet en række billeder til os i sit billedarkiv.

Hvis du ligger inde med nogle billeder, som fortæller om, hvordan tiderne har skiftet i Albertslund, så kontakt redaktøren.

BILLEDER FRA ALBERTSLUND I GAMLE DAGE

Se billederne her

ALBO – FRA START TIL SLUT

Se billederne her