Portrætter af eksterne

Lene Ciccolini: Pårørendegiver
Læs her: Læs her

Laila Udby: Forebyggende Hjemmebesøg
Læs her: Læs her

Henrik Sørensen: Leder af Hjælpemiddelcenteret
Læs her: Læs her

Kathrine Bjerring Ho: Aktivitetskoordinator
Læs her: Læs her

Bente Lauridsen: Demenskonsulent
Læs her: Læs her

Mette Gerhard: Leder af Sundhedshuset
Læs her: Læs her