Hvordan gør vi?

Ældrerådet holder månedlige møder om spørgsmål, der har betydning for borgere over 60 år.

Ældrerådet har høringsret over for Albertslund kommunalbestyrelse, og kan af egen drift tage sager op over for kommunalbestyrelsen.

Ældrerådet er repræsenteret i en række organisationer og råd i forbindelse med sit arbejde.

Hvem kan henvende sig til Ældrerådet?
Alle kan henvende sig til Ældrerådet med spørgsmål eller forslag, der har betydning for ældre borgere i Albertslund,borgere over 60 år i Albertslund.

Vi ønsker i Ældrerådet at have fingeren på pulsen, så du må meget gerne kontakte os ved henvendelse til et af Ældrerådets medlemmer.

Tager Ældrerådet sig af personsager ?
Nej, – og dog! Ældrerådet kan nemlig godt tage sig af principielle spørgsmål i en personsag.

Så kontakt Ældrerådet, hvis du har noget på hjerte. Hellere en gang for meget end en gang for lidt. Her kan du se, hvordan du får fat i Ældrerådet.