Møder i Ældrerådet

Her finder du resten af årets møder i ældrerådet:

18. september

23. oktober

20. november                  alle dage fra kl. 14