ÆLDRERÅDET ALBERTSLUND

– et folkevalgt råd valgt for og blandt borgere i Albertslund, der er fyldt 60 år