Ældrerådet inviterer til dialogmøde den 23. maj kl. 13 på Damgårdshave – tryk her dialogmøde

Der deltog omkring 100 borgere og kommunalpolitikkere. Det blev en rigtig god aften og især havde en meget veloplagt Peter Qvortrup Geisling et godt foredrag. Han kom med flere gode pointer. Rygning og inaktivitet er de to største syndere som påvirker livskvalitet i negativ grad og mental sundhed er en af de vigtigste parametre til et sundt liv.

Konferencen sluttede af med gruppearbejde om hvad er det gode ældreliv. Et af mange hovedpunkter var at vi ønsker selvbestemmelse i vores ældreliv.

Marts 2022 – Regionerne har offentliggjort den nye Sundhedsprofil.

I Ældrerådet vil vi kigge statistikken igennem. Måske er der ting som kommunen efter vores mening bør gøre noget ved.

Sundhedsprofilen fortæller hvor godt alle aldersgrupper i befolkningen trives og deres sundhedstilstand.
Den nye Sundhedsprofil viser at 2 år med Corona har forringet sundheden.
Læs Nyhed fra Syddansk Universitet      

Sluttidspunktet for overgang til MitID forlænges
Slutdatoen for, hvornår alle skal have fået MitID, rykkes til den 31. oktober 2022. Det giver borgere, der skal have hjælp i Borgerservice til skiftet, mulighed for at nå det på trods af lange ventetider en del steder i landet, oplyser Digitaliseringsstyrelsen.

Hent referatet her (Word)