August 2022 – Aktiviteter
Aktiviteter, leder
Ældrekonference i Albertslund
Damgårdshave
De ældres højskole
Galgebakkens Seniorklub
Senior Idræt
Undgå ensomhed – livet er dejligt
Hyldager Bakker
Det Kreative Værksted
SpilOp
Hvad er ældrerådet – og hvad laver vi?
Ældrerådets aktiviteter
Tilskud fra §18-puljen
Rehabiliteringen – hvad er det for noget?
Den Kriminalpræventive Enhed – Brobyggerne
Direktør for Børn, Sundhed & Velfærd, interview