December 2021, Albertslund – Politisk indflydelse

 • Politisk indflydelse, leder
 • Hvordan går det med handleplanerne
 • Ældrerådets mærkesager
 • Tættere på borgerne
 • Carl-Christian Kristiansen, Interview
 • ÆldreSagens politiske indflydelse
 • Netværket for ensomme ældre
 • Samordningsudvalg
 • Sundhedsprofilen
 • Sophie Dahl Brohus, Interview
 • Visiteret kørsel i Albertslund
 • Lær at tackle kurser
 • Sundhedsklynger
 • Pensionistklubber