Nyheder

Nyheder

Vi bringer nyheder, som er værd at kende for ældre i Albertslund. Det betyder, at nogle af nyhederne indeholder andre meninger end Ældrerådets.

 

Hvis du har en nyhed, som bør bringes på hjemmesiden, så send en mail til redaktøren.

Vi har desværre stadig tekniske problemer med at få bilag på hjemmesiden, hvorfor referater og andre nyheder med vedhæftede filer mangler på hjemmesiden. Vi arbejder på sagen :o)
 
 
 
Ældrerådet havde i samarbejde med Albertslund Kommune, ældrekonference den 15. november 2022. 
Der deltog omkring 100 borgere og kommunalpolitikkere. Det blev en rigtig god aften og især havde en meget veloplagt Peter Qvortrup Geisling et godt foredrag. Han kom med flere gode pointer. Rygning og inaktivitet er de to største syndere som påvirker livskvalitet i negativ grad og mental sundhed er en af de vigtigste parametre til et sundt liv. .
Konferencen sluttede af med gruppearbejde om hvad er det gode ældreliv. Et af mange hovedpunkter var at vi ønsker selvbestemmelse i vores ældreliv.
 
 
 
Referat af ældrerådsmødet den 21. marts 2022
 
 
Sluttidspunktet for overgang til MitID forlænges
Slutdatoen for, hvornår alle skal have fået MitID, rykkes til den 31. oktober 2022. Det giver borgere, der skal have hjælp i Borgerservice til skiftet, mulighed for at nå det på trods af lange ventetider en del steder i landet, oplyser Digitaliseringsstyrelsen.
 
 
Referat af ældrerådsmødet den 14. februar 2022

 

Ældrerådet havde den 28. april møde med Ældreudvalget på Damgårdshave.

 

Marts 2022
Sundhedsprofilen 2022
Regionerne har offentliggjort den nye Sundhedsprofil.

I Ældrerådet vil vi kigge statistikken igennem. Måske er der ting som kommunen efter vores mening bør gøre noget ved.

Sundhedsprofilen fortæller hvor godt alle aldersgrupper i befolkningen trives og deres sundhedstilstand.
Den nye Sundhedsprofil viser at 2 år med Corona har forringet sundheden.
Læs Nyhed fra Syddansk Universitet                            

 

Referat af ældrerådsmødet den 17. januar 2022


 ***

Ældrerådet 2022-25

 

***

Vejviserbeskyttelse
Hvis du ikke modtager 60+,  har du formentlig valgt ikke at komme i den gamle lokale telefonbog = vejviserbeskyttelse. 
Det kan du nemt ændre på www.borger.dk 

 

**