Hvad er Ældrerådet?

Hvad er Ældrerådet?

Ældrerådet er de ældres
kontaktorgan til Albertslund
Kommunalbestyrelse.

Ældrerådet skal høres og have mulighed for at udtale sig om alle
forslag, der vedrører ældre, inden der tages beslutning.

Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i alle forhold, der vedrører ældre. Det gælder ikke alene for det sociale område, men også i kulturelle, miljømæssige og tekniske sager.

Ældrerådet tager selv sager op til forelæggelse i kommunalbestyrelsen, når de har betydning  for de ældre.

Sager, som Ældrerådet kan behandle, er fx:

  • Hjemmehjælp
  • Madordning
  • Boligforhold
  • Plejehjem
  • Dagcenter
  • Omsorgsarbejde
  • Genoptræning
  • Trafikforhold
  • Aktiviteter for ældre


Alle kan komme med forslag og ideer, der kan gavne og forbedre hverdagen og give livskvalitet for både raske og svage ældre.