Høringssvar

Her kan du læse de høringssvar som Ældrerådet har givet på sager i Ældreudvalget (ÆU), Social- og Sundhedsudvalget (SUS), Miljø- og Byudvalget (MBU, m.fl.

Januar 2018
SUS
Udpegning af repræsentanter til Madpanelet i Mad til HverdagKvalitetsstandard 2018 for GenoptræningenDen Fælles Akutfunktion
Magtanvendelse
Klippekort til hjemmehjælp
Forebyggende Hjemmebesøg

***

Februar 2018
MBU
Hvad er firmaet Propeco's planer og projekter mht. seniorboliger?

SUS
Kvalitetsstandard for Forbyggende Hjemmebesøg
Virksomhedsplan for inddragelse af borgere og pårørende
Kvalitetsstandard for Madservice 2018

***

Marts 2018
SUS
Måltidsoplevelse på plejeboligområdet
Det Åbne Aktivitetscenter

MBU
Trafikbestilling

***

April 2018
SUS
Høretekniske hjælpemidler

***

Maj 2018
SUS
Det nære sundhedsvæsen
Færre forskellige hjemmehjælpere i borgernes hjem
Nye rammer for Det Åbne Aktivitetscenter
Bedre bemanding i ældreplejen
Håndtering af ventelistedata
Overholdelse af sagsbehandlingsfrister
Boligrenovering

MBU
Projektet SMALL LIVING
De våde enge i Kongsholmparken

***

August 2018
Tekstforslag til afsnit om pårørende i kommunens Værdighedspolitik

***

September 2018
Sekretariatsbistand til Ældrerådet

< afventer >

Kommunens budgetforslag for 2019
Busstoppesteder
Normering på plejeboligområdet
Rengøring hos hjemmeboende ældre
Distribution af 60+

***

Oktober 2018
SUS
Kvalitetsstandard for Genoptræning
Kvalitetsstandard for Plejeboligområdet

***

November 2018
SUS

Kvalitetsstandard for Rehabiliteringen
Sundhedsberedskabsplanen
Evaluering af Det Åbne Aktivitetscenter
Regnskabsstatus for Værdighedsmilliarden 2018
Status for Akutfunktionen
Brandsikkerhed på plejehjemmene

***