Høringssvar

Her kan du læse de høringssvar som Ældrerådet har givet på sager i Ældreudvalget (ÆU), Social- og Sundhedsudvalget (SUS), Miljø- og Byudvalget (MBU, m.fl.

Januar 2022
ÆU
Tilsyn på Rehabiliteringen

 

Februar 2022
ÆU

Afholdelse af Ældrekonference

Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efte Sundhedloven udenfor det trekommunale samarbejde

Orientering fra Børn/Sunhed og Velfærd

 

April 2022
MBU

Stats på BID samarbejde i Albertslund Midtby

Parkering i Albertslund Kommune 

 

***

Maj 2018
SUS
Det nære sundhedsvæsen
Færre forskellige hjemmehjælpere i borgernes hjem
Nye rammer for Det Åbne Aktivitetscenter
Bedre bemanding i ældreplejen
Håndtering af ventelistedata
Overholdelse af sagsbehandlingsfrister
Boligrenovering

MBU
Projektet SMALL LIVING
De våde enge i Kongsholmparken

***

August 2018
Tekstforslag til afsnit om pårørende i kommunens Værdighedspolitik

***

September 2018
Sekretariatsbistand til Ældrerådet

Kommunens budgetforslag for 2019
Busstoppesteder
Normering på plejeboligområdet
Rengøring hos hjemmeboende ældre
Distribution af 60+

***

Oktober 2018
SUS
Kvalitetsstandard for Genoptræning
Kvalitetsstandard for Plejeboligområdet

***

November 2018
SUS

Kvalitetsstandard for Rehabiliteringen
Sundhedsberedskabsplanen
Evaluering af Det Åbne Aktivitetscenter
Regnskabsstatus for Værdighedsmilliarden 2018
Status for Akutfunktionen
Brandsikkerhed på plejehjemmene

***