alund

Hvordan gør vi?

Hvordan gør vi?

Ældrerådet holder månedlige møder om spørgsmål, der har betydning for borgere over 60 år.

Hvad er Ældrerådet?

Hvad er Ældrerådet?

Ældrerådet er de ældres
kontaktorgan til Albertslund
Kommunalbestyrelse.

Hvordan kan du få fat på os?

Hvordan kan du få fat på os?

Ældrerådet har  pt. ikke fast træffetid på Damgårdshave

Nyheder

Nyheder

Vi bringer nyheder, som er værd at kende for ældre i Albertslund. Det betyder, at nogle af nyhederne indeholder andre meninger end Ældrerådets.

 

Hvis du har en nyhed, som bør bringes på hjemmesiden, så send en mail til redaktøren.